Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was op 4 april gast van de FvOv. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar de ontwerpfase en anderzijds de Onderwijscoöperatie (waaronder de vakverenigingen van FvOv en Platform VVVO) die een tussenfase wil inlassen om leraren beter te kunnen raadplegen.

Lees meer…