Goed nieuws voor de cursus Interne Cultuurcoördinator. Mede door de recent uitgevoerde actualisatie heeft het Lerarenregister de cursus officieel erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op.

Ocker van Munster, directeur van het LKCA reageert verheugd: ‘Wij zijn trots op de erkenning van de cursus door het Lerarenregister. Het bevestigt de deskundigheid en de professionaliteit van de gecertificeerde interne cultuurcoördinatoren én de trainers. Het laat zien dat cultuureducatie gewoonweg een serieus vak is. Net als taal en rekenen.’

De erkenning geldt voor de geactualiseerde opzet van de cursus en de bijscholingsmodules Erfgoed, Cultuur in de Spiegel, Draagvlak, Filosoferen met kinderen, Meervoudige intelligentie, Portfolio, Muziek, Dans en Drama.
Lees meer…