De Curriculumspiegel is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorkijkjes naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Er komen vragen aan bod als: hoe krijgt het curriculum vorm in de dagelijkse praktijk van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs? Past dat bij wat we met zijn allen willen? En zo niet, wat kunnen we daaraan doen? Het rapport houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

Lees meer…