Op 20 april is in de Tweede Kamer gesproken over het Plan van Aanpak om te komen tot een curriculumherziening. Daaraan vooraf gingen een tweetal rondetafelbijeenkomsten waarin ook wij als FvOv en een aantal van onze verenigingen onze inbreng hebben gehad. Het goede nieuws is dat een Kamermeerderheid door wil met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Maar hoe dit er precies voor alle vakken, dan wel leergebieden, gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend.

Positie van de vakverenigingen
Algemeen werd door de Kamer erkend dat de vakverenigingen een belangrijke inbreng kunnen en moeten hebben in de ontwikkeling van een nieuw curriculum, in de aangenomen moties is dat ook terug te zien. Daar liggen dus voor de verenigingen van de FvOv goede kansen op een waardevolle positie in het vervolgtraject!

Lees meer…