Al eerder berichtten we over curriculum.nu. In 2018 wordt voor negen thema’s of vakgebieden, waaronder kunst & cultuur, opnieuw gekeken naar de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Ook de VLS is daarbij betrokken.

Voor wie zich beter wil verdiepen in het hoe en wat (en waarom) hier enkele bronnen:

Curriculum.nu
Kamerbrief vervolg curriculumherziening PO en VO (7 juli 2017)
Curriculumvernieuwing in het primair onderwijs
Curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs