Het Fonds voor Cultuurparticipatie bericht:

Minister Ingrid van Engelshoven is op werkbezoek geweest bij Maas Theater en Dans. Ze deed mee aan de digitale cultuurles en sprak daar met leerlingen, cultuurmakers en docenten. Over gelijke kansen (met input van wethouder cultuur Said Kasmi), het belang van cultuur voor de ontwikkeling van kinderen en de waarde van een programma als Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is een filmpje gemaakt van dit bezoek, waarin de minister ook kort vooruitblikt op het nieuwe programma. We denken dat dit filmpje ook voor jullie en je achterban interessant is.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers. Er wordt dus ook de komende vier jaar geïnvesteerd in goede cultuureducatie, voor alle kinderen in Nederland. Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo.

Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit zetten het Ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie zich samen met partners in het hele land in, om cultuur een vaste waarde in het onderwijs te maken.

Bekijk hier de regeling. Vragen? Neem contact op met het Fonds via info@cultuurparticipatie.nl t.a.v. Natasja Kraft.