Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan 300 schoolleiders in het primair onderwijs.

Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd
Peiling cultuureducatie 2016