De LKCA presenteert met gepaste trots de 50ste Cultuur+Educatie.

Dit jubileumnummer van Cultuur+Educatie biedt een overzicht van onderzoeksmethoden en -instrumenten in onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie. Nederlandse en Vlaamse onderzoekers geven een kijkje in de keuken en beschrijven hun aanpak.

Wat is onderzoek?

Vera Meewis, Ariane van Heijningen en Theisje van Dorsten beschrijven in drie persoonlijke bijdragen wat onderzoek doen precies behelst en wat onderzoekers drijft. Ze lieten zich daarbij inspireren door de onderzoeksconferentie 2018 van het LKCA. In een inleidend artikel schetst de redactie de rode draden in de diverse aanpakken van onderzoekers.

Kijken naar kunst(onderwijs)

Om grip te krijgen op goed kunstonderwijs kijken wetenschappers naar het gedrag van kunstdocenten: wat doen zij en waarom doen ze dat? Melissa Bremmer beschrijft het stimulated recall interview en Edwin van Meerkerk vertelt over logboeken als onderzoeksinstrument. Evert Bisschop Boele laat zien hoe je met etnografisch onderzoek de essentie van kunstbeoefening beter kunt begrijpen.

Onderzoek als interventie

Onderzoekers kunnen behalve de werkelijkheid beschrijven deze ook proberen te veranderen en te verbeteren. Mieke Klaver en Wim Burggraaff schrijven over hun handelingsonderzoek in een Haagse woonflat en Emiel Heijnen legt uit hoe in ontwerponderzoek praktijkverbetering en theorievorming hand in hand gaan.

Op zoek naar verklaringen

Meer grip krijgen op causale relaties is het doel van kwantitatief en experimenteel onderzoek. John Lievens en Jessy Siongers beschrijven wat er allemaal komt kijken bij grootschalige surveys en Artur Jaschke legt uit wat je moet doen om betrouwbare effecten van een interventie op het spoor te kunnen komen.

Kunst als (zelf)onderzoek

Kunst zelf kan ook een vorm van onderzoek zijn, waarbij de kunstenaar geen object van onderzoek is, maar zelf al doende data verzamelt. Dit is het uitgangspunt bij artistiek-educatief onderzoek en maakonderzoek. Pol Taverne beschrijft A/r/tography, Bart van Rosmalen vertelt over de muzische aanpak en Arja Veerman en Jan IJzermans belichten de makersdialogen.

Historisch-theoretisch

Je hoeft niet altijd de praktijk in om kennis te verzamelen. Piet Hagenaars legt uit hoe je via archieven en documentanalyse meer te weten kunt komen over het cultuuronderwijsbeleid van de afgelopen decennia. En Barend van Heusden vertelt hoe het eigen hoofd door nadenken, redeneren en theoretiseren kennis kan opleveren.

Kosten €15,95

Bestellen of downloaden