Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verdergegaan onder de naam Cultuurconnectie.

Op 26 november presenteerde Cultuurconnectie een nieuw logo en een nieuwe website.

Cultuurconnectie