In de culturele sector is het aantal zelfstandigen in de sector de laatste jaren sterk gestegen. In de Arbeidsmarktverkenning van de culturele sector door de Raad voor Cultuur en de SER wordt bijvoorbeeld gemeld dat dit met name geldt voor de cultuureducatie waar “duidelijk een omschakeling zichtbaar [is] van arbeid in loondienst naar zelfstandige beroepsuitoefening: als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen zijn veel muziekscholen opgeheven en werken muziekdocenten die eerder in loondienst waren nu als zelfstandige” (p 7). Met een nieuw onderzoek hopen het CBS, Cultuurconnectie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) meer zicht te krijgen op de positie van culturele ondernemers.

Lees meer…