In de Uitgangspuntenbrief 2021-2024 van minister Van Engelshoven staat Cultuur van en voor iedereen centraal. Er wordt zwaar ingezet op cultuurparticipatie en cultuuronderwijs. De samenwerking tussen Rijk, gemeenten en provincies wordt verstevigd.

Cultuurparticipatie heeft prioriteit. Er is daarbij ook aandacht voor het verenigingsleven. Per jaar wordt €8,45 miljoen beschikbaar gesteld. De hoofdlijnen zijn vastgesteld, de invulling volgt later. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert het programma uit, ondersteund door het LKCA.

Er wordt geïnvesteerd in integraal cultuuronderwijs, de focus verschuift dus van de aparte kunstdisciplines naar brede inzet van cultuuronderwijs. Het programma ‘Méér muziek in de klas’ eindigt eind 2020. De regeling deskundigheidsbevordering muziek wordt daarna ingezet voor integraal cultuuronderwijs. De Cultuurkaart voor het VO komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het VSO. Over het MBO gaat de minister in gesprek met de MBO-raad.

Lees hier de Uitgangspuntenbrief en de bijbehorende stukken