Waar geen betere leeruitkomsten zijn voor de onderdelen rekenen, taal en wereldoriëntatie op een brede school, heeft cultuur wel een positief effect.

Marieke Heers trok deze conclusie in haar proefschrift ‘The Effectiveness of Community Schools’. Voor haar onderzoek bestudeerde Heers het primair onderwijs in Schiedam en het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Beide steden zijn voorlopers in de ontwikkeling van brede scholen. Lees meer…

(Via LKCA.nl)