Door Liesbeth Kleuver

Cultuureducatie op school wordt met subsidieregelingen overeind gehouden en dat zijn lapmiddelen, stelt Liesbeth Kleuver. En die pakken vaak anders uit dan ze bedoeld zijn. ‘Kunstdocenten horen niet incidenteel een school te ondersteunen.’

Cultuur hoort in de kern van het onderwijs; creativiteit is de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw. Twee opmerkingen uit de speech van minister Bussemaker voorafgaand aan het debat Cultureel Kapitaal Live; aan haar hoeven we niet uit te leggen waarom cultuureducatie belangrijk is. En volgens Tweede Kamer-lid voor D66 Vera Bergkamp is de waarde van cultuureducatie zo evident dat we die nooit meer uit hoeven te leggen. Dat klopt zolang je voor eigen parochie preekt. Want onbedoeld zijn er wel degelijk nog verschillen als het gaat om het belang dat mensen hechten aan cultuur en de toegankelijkheid tot ´kunst en cultuur´. Die verschillen ontstaan door sociaal-economische, geografische (randstad-provincie) en etnische (wit en westers – multicultureel) factoren.

Lees meer…