Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, heeft het kabinet besloten dat in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeter-afstandsregel in het mbo losgelaten wordt. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel heeft het kabinet besloten dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen gaan gelden om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen.

  • De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht (o.a. regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in elleboog, thuis blijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van de quarantaineregels).
  • Het dragen van mondneusmaskers wanneer men zich tussen de onderwijsactiviteiten verplaatst.
  • Het aanhouden van een maximale groepsgrootte van 75 studenten (excl. medewerkers) per zelfstandige ruimte.
  • Het continueren en stimuleren van het vrijwillige preventieve zelftestbeleid.
  • Het hanteren van goede looproutes, zodat contact beperkt blijft.
  • Het zorgdragen voor goede ventilatie.

Het kabinetsbesluit heeft er toe geleid dat de coronarichtlijnen daarop zijn aangepast. Het ministerie van OCW heeft het servicedocument aangepast.

Klik hier voor de coronarichtlijnen mbo versie 6.0

Klik hier voor het servicedocument mbo versie 5.2 25-08-21