Op de website van Curriculum.nu kunt u van ieder leergebied de vorige versie van de grote opdrachten vinden. Ook kunt u van ieder ontwikkelteam het consultatieverslag raadplegen waarin het ontwikkelteam uitlegt welke keuzes er zijn gemaakt bij het verwerken van de binnengekomen feedback. Kijk voor de consultatieverslagen van de vorige consultatiefase bij het kopje ‘grote opdrachten‘.

Terugblikken op wat voorafging (tussenproducten en consultatieverslagen) kan via deze link.
De toelichting op het hele curriculum.nu-proces vindt u hier.
Feedback geven in de 3e consultatiefase kan hier tot en met 13 november 2019.