Het is zover! De ontwikkelteams hebben op 26 maart het eerste tussenproduct gepubliceerd. Graag leggen zij dit aan u voor. Tijdens de eerste driedaagse ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams hard gewerkt om een eerste conceptvisie te vormen voor hun leergebied. Klik hier voor een korte video-impressie. Nu is het tijd om feedback op te halen, om op basis daarvan de visie door te ontwikkelen tot een uiteindelijke visie op het leergebied. Deze visie dient als basis voor de verdere ontwikkeling van het kerncurriculum.

Bekijk hier de eerste tussenproducten van de ontwikkelteams.

Uw feedback is zeer gewenst
Met het opleveren van de eerste tussenproducten is ook de eerste consultatieperiode aangebroken. Tijdens een consultatieperiode mag iedereen feedback geven op de tussenproducten en de vragen van de ontwikkelteams. Deze feedback nemen de ontwikkelteams mee richting de tweede ontwikkelsessies, waar het vaststellen van doelen en inzichten in het vak/leergebied centraal staat. De huidige consultatieperiode loopt tot woensdag 25 april 9.00 uur.

Kijk hier voor de verschillende feedbackactiviteiten van de diverse vakverenigingen:

NVON op 4 april
NVvW op 6 april
NVORWO op 6 april
VONKC / BDD / VNK-e / VLS op 10 april
VFVO op 11 april
NVS-NVL / VvSL op 18 april
Levende Talen Nederlands op 21 april