Download hier het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni jl.