Download hier de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015.

In 2016 wordt de ALV gehouden op 14 juni. Noteer de datum vast in uw agenda!