Download hier de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2016.