Je wilt je abonneren op de discussie Vacature lid namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties voor de Landelijke Commissie voor Geschillen zonder zelf te reageren? Vul je e-mail adres hieronder in en de rest gaat vanzelf.