De afgelopen vier jaar heeft de CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP uw belangen behartigd. Pauline van Tets, Hans Couzy (en later Roel van der Voort), Paul Müller en Jacqueline van Langeraad, die in april 2014 gekozen zijn via verkiezingen, vertegenwoordigen op dit moment de werknemers en gepensioneerden. Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De CMHF doet in 2018 mee aan die verkiezingen en zoekt enthousiaste kandidaten die het ABP-bestuur gevraagd én ongevraagd willen adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen en de communicatie naar de deelnemers.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar een werknemer en werkgever gezamenlijk bijna 1/5 deel van het salaris voor apart zetten. Dit is niet alleen voor het inkomen dat betrokkene ontvangt wanneer deze stopt met werken, maar het kan ook het inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid en voor nabestaanden ingeval van overlijden. Al bijna 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. De komende jaren zal het pensioenstelsel worden gewijzigd en als lid van het VO zit u middenin deze unieke fase van het ABP! Daarom vindt de CMHF het belangrijk om de belangen van haar leden goed te blijven vertegenwoordigen en zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten.

Profiel
Is onderstaand profiel op u van toepassing?
Naast dat u deelnemer bent van het ABP, bent u niet alleen geïnteresseerd in pensioen maar beschikt u ook over relevante kennis/inzicht met betrekking tot pensioen, zoals regelgeving, beleggingen, financiële verantwoording, risicomanagement en communicatie. De CMHF verwacht dat u voldoende tijd beschikbaar heeft om de minimaal 12 vergaderingen per jaar, zijnde overlegvergaderingen, themabijeenkomsten, en eventueel commissie en/of fractieoverleg bij te wonen. Het VO vergadert altijd op de donderdag (minstens 10 maal per jaar); commissievergaderingen worden in overleg met de leden van een commissie vastgesteld. Daarnaast is er voorbereidingstijd nodig en afstemming met de leden van de fractie. Gemiddeld kost het VO-lidmaatschap een halve dag per week. Het is vrijwilligerswerk, maar per formele vergadering is een vacatie beschikbaar en reiskosten worden vergoed. Verder organiseert ABP diverse cursussen en zijn er regelmatig themasessie over relevante onderwerpen. Voor u het weet heeft u er een nieuwe interessante hobby bij!

Interesse?
Indien u interesse heeft kunt u tot uiterlijk 6 december contact opnemen met het secretariaat van de VLS. Kandidaten worden op voordracht van de VLS bij de CMHF aangemeld.

Meer informatie
Om uw vragen te kunnen beantwoorden en om u een kijkje te geven in de werkzaamheden van het VO en de huidige CMHF-fractie organiseren Paul Müller en Jacqueline van Langeraad twee landelijke bijeenkomsten: maandagavond 20 november in Culemborg en maandagmiddag 27 november in Den Haag. Zo kunt u een beter beeld krijgen over hetgeen u te wachten staat.

Voor meer informatie over het VO kunt u terecht op de website van de CMHF. Vragen kunt u mailen naar: pensioen@cmhf.nl.