De vakbond CMHF heeft een vangnet ontdekt voor afschaffing van de ANW-compensatie bij pensioenfonds ABP. De bedragen zijn flink opgelopen en de doelgroep is een stuk omvangrijker (48+-ers) dan men steeds dacht! Het vangnet is ook voor de huidige werkenden van toepassing, als zij dienstjaren hebben voor 1996. Volgens de bond kunnen er mogelijk honderdduizenden mensen gebruik van maken.

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. Voor de actieve deelnemers is gebleken dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling.

‘Wij hebben het ABP-bestuur gevraagd de deelnemers over het vangnet te informeren omdat de deelnemer hier zelf op geen enkele manier achter kan komen. Het bestuur zag hier echter geen reden toe. Wij vinden dat onbegrijpelijk’, aldus Jacqueline van Langeraad, onze FvOv/CMHF-vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan ABP.

De CMHF adviseert iedereen die dit betreft te kijken of het afsluiten van een nabestaandenverzekering om de afschaffing van de ANW-compensatie op te vangen wel nodig is. Daarnaast raadt de CMHF aan om door ABP een individuele berekening te laten maken.

Lees meer…