In april 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe leden namens de deelnemers- en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. De deelnemers- en pensioengerechtigde leden van het verantwoordingsorgaan worden iedere vier jaar opnieuw gekozen. Van 3 tot en met 30 april 2018 zijn er daarom verkiezingen.

Rob Hunnego, voorzitter CMHF:

‘Met grote trots presenteer ik onze kandidaten voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Ze zijn deskundig, weten hoe ze de belangen van ABP-deelnemers moeten behartigen en vinden een goed pensioen voor iedereen belangrijker dan een politieke inkleuring of levensbeschouwelijke visie. Door die onafhankelijke opstelling zijn onze kandidaten een goede keuze voor leden én niet-leden. Wij zijn altijd bereid tot discussie, kennen geen taboeonderwerpen en leggen openlijk verantwoording af over wat we in het Verantwoordingsorgaan doen. Ons speerpunt voor de komende jaren in het Verantwoordingsorgaan: eerlijke en toegankelijke informatie over pensioenen voor alle ABP-deelnemers.
Dus: Stem in april CMHF!’

Klik hier voor de CMHF-lijst met onze kandidaten namens de actieven (deelnemers)
Klik hier voor de CMHF-lijst met onze kandidaten namens de pensioengerechtigden.
Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen.