Vorige maand heeft de Pensioenkamer het onderhandelingsresultaat over de implementatie van de beperking van het fiscale kader (Witteveen II) omgezet in een ondertekend pensioenakkoord. De CMHF-achterban was in ruime meerderheid akkoord. Er resteert desalniettemin een aantal aandachtspunten bij de uitwerking van het akkoord.

Vrijval ten behoeve van de cao-tafel
Als gevolg van het akkoord is er een premievrijval van circa 0,8% van de loonsom voor 2015. De meeste cao-tafels hebben hier inmiddels een bestemming aan gegeven. Problemen zijn er echter bij de kabinetssectoren (Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke macht), die niet bereid zijn de middelen ongeclausuleerd aan te wenden. Zij stellen dat de middelen moeten worden meegenomen in het cao-overleg (lees: er over moet worden (her)onderhandeld). Lees meer…