Nascholingscursus voor docenten kunstvakken havo/vwo en medewerkers kunsteducatie bij culturele instellingen: in het schooljaar 2017-2018 zal het nieuwe CKV-programma voor havo en vwo worden geïmplementeerd. Ben jij daar al klaar voor? Deze cursus, ontwikkeld door de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, helpt je aan de benodigde informatie.

We gaan de diepte in door zelf aan de slag te gaan, en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Aan het einde van de cursus heb je kennis van het nieuwe programma, heb je een eigen visie ontwikkeld, en heb je gebrainstormd over je eigen lespraktijk en gewerkt aan input hiervoor.

Cursusdata

  • Zaterdag 26 november 2016 (10.00-16.30 uur)
  • Zaterdag 11 maart 2017 (10.00-16.30 uur)

Daarnaast brengt de cursus zelfstudie met zich mee van ongeveer 20 uur (tussen 26 november en 11 maart). De cursus wordt aangemeld bij het lerarenregister. Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Lees meer…