Om het vwo-examen muziek meer een eigen karakter te geven en duidelijker te profileren ten opzichte van het havo-examen muziek, heeft de Vaststellingscommissie muziek van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) het Cito gevraagd een aantal vernieuwende vragenblokken te construeren. Voor de constructie van deze vragenblokken zijn vooraf twee belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Ten eerste dat er bij het beantwoorden van de vragen meer een beroep gedaan moet worden op het vermogen van de leerling tot zelfstandig onderzoek. En ten tweede dat er meer nadruk komt te liggen op (partituur)analyse. Het uiteindelijke doel is dat één van de vier vragenblokken waaruit het examen vwo muziek bestaat een andere opzet krijgt.

Voor het testen van de vragenblokken zoekt Cito docenten 6 vwo muziek oude stijl die één of meerdere vragenblokken willen afnemen met hun groep. De afname moet plaatsvinden voor 15 maart 2017 en kost ca. 40 minuten per vragenblok. De docent koppelt daarna d.m.v. een korte vragenlijst en de behaalde scores de resultaten terug met Cito.

Geïnteresseerden die mee willen werken, kunnen een e-mail sturen naar Peter Schoenmaker.

.