Op 3 april zijn de praktijkexamens en digitale examens in het VMBO gestart. Van 14 t/m 29 mei zijn de centrale examens in de algemene vakken voor het VMBO, HAVO en VWO. Ieder jaar weer levert de correctie van de centrale examens voor veel docenten een (extra) hoge werkdruk op. Het is van belang dat de randvoorwaarden om te corrigeren optimaal zijn.

Om het correctieproces te ondersteunen werken de VO-Raad en vakbonden, waaronder de FvOv, samen. Zij publiceren onder andere een checklist (daarin staat welke zaken voor de correctie/correctoren geregeld moeten zijn) en een adviestabel (waarin staat wanneer de 2e corrector het werk aangeleverd krijgt).

Beide documenten zijn te vinden op de website van de FvOv. Lopen correctoren of schoolleiders toch tegen problemen aan bij de uitvoering van de correctie, dan kan –net als in vorige jaren– een melding worden gedaan. Mail naar henry.vanbergen@fvov.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Let op: meldingen over de inhoud van het examen of het correctievoorschrift dienen te worden ingediend bij het Examenloket.