Vakinhoudberichten

Corona-richtlijn en servicedocument mbo aangepast aan kabinetsbesluiten

Gegeven het epidemiologische beeld en de stijgende vaccinatiegraad, heeft het kabinet besloten dat in het nieuwe studiejaar (2021-2022) de anderhalvemeter-afstandsregel in het mbo losgelaten wordt. Dat betekent dat er weer veel meer fysiek onderwijs verzorgd kan worden. Wel heeft het kabinet besloten dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen gaan gelden om het verzorgen van fysiek onderwijs op een verantwoorde manier te doen.…
Lees verder
Vakinhoudberichten

Beurs voor studenten ODM met ambities VO

Speciaal voor studenten die in het VO willen werken en in het 3e of 4e jaar van hun studie zitten heeft het Robert Schumann Gesellschaft in Düsseldorf een beurs in het leven geroepen. De beurs is bedoeld om speciale activiteiten en zaken te financieren die op andere wijze niet mogelijk waren geweest. Te denken valt aan het volgen van workshops,…
Lees verder
Vakbondsberichten

Oproep VLS en VONKC aan Tweede Kamer

Een integrale curriculumherziening is niet controversieel! De vakverenigingen VLS voor muziek en VONKC voor kunst en cultuur in het onderwijs vragen de Tweede Kamer de curriculumherziening niet controversieel te verklaren. Nu kiezen voor uitstel of een gefaseerde aanpak, waarbij de gehele herziening pas over tien jaar is voltooid, wordt - gezien de recente onderwijsgeschiedenis - een drama voor het onderwijs.…
Lees verder
Nieuws

Afname CE muziek in 2e tijdvak op de scholen zelf

De afname van het tweede tijdvak van het centrale examen muziek vwo, havo en vmbo-tl wordt dit schooljaar op de scholen zelf afgenomen, werd deze week bekend gemaakt. In eerdere jaren was het gebruikelijk dat het tweede tijdvak voor dit vak en andere 'aangewezen vakken' vanwege het lage aantal kandidaten centraal in het land werd afgenomen. Vanwege COVID-19 is dit…
Lees verder