Vakbondsberichten

Update Inspectie: toezicht tijdens de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 13 november 2021 zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht. Onderzoek op locatie alleen na overleg met bestuur en/of school Inspectieonderzoeken vinden tot nader bericht alleen op locatie plaats na overleg met het bestuur en/of de school over wat passend is…
Lees verder
Vakbondsberichten

Onderwijsraad: online bijeenkomst privaat aanbod in het onderwijs

De Onderwijsraad nodigt je uit voor het bijwonen van een online bijeenkomst op dinsdag 7 december 2021 om uur. Deze bijeenkomst staat in het teken van het advies over privaat aanbod in het onderwijs, dat de Onderwijsraad die ochtend publiceert. Het private onderwijs is de afgelopen decennia gegroeid. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap

In de nieuwsbrief van Sterk Medezeggenschap van november 2021 vind je informatie over de volgende onderwerpen: handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht 10 tips voor monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? praktijkverhaal: zorg voor een governancedriehoek podcast: goede afspiegeling personeel in de GMR? WMS-congres wendbare medezeggenschap op 24-11-21. Lees hier de nieuwsbrief Sterk…
Lees verder
Vakbondsberichten

Ook Eerste Kamer stemt in met afschaffing Lerarenregister

De Eerste Kamer stemde op 16 november jl. in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het lerarenregister af te schaffen. De FvOv heeft begrip voor dit besluit; het register kan een bijdrage leveren aan verbetering van status en imago van het beroep leraar maar draagvlak voor een verplicht lerarenregister is er op dit…
Lees verder