Vakbondsberichten

Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast

BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende jongeren en leerlingen/studenten met coronaklachten. Het schema kan gebruikt worden om te bepalen of je naar school of naar het werk kan komen met corona-gerelateerde klachten. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Klik hier voor de Beslisboom 12+ – versie 23…
Lees verder
Vakbondsberichten

Inspectie: Meldingen onderwijs bij vertrouwensinspecteurs

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. 543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld,…
Lees verder
Vakbondsberichten

Evaluatie wet Veiligheid op School

Minister Slob informeerde op 11 november jl. de Tweede Kamer over de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op School. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. De wet Veiligheid op School trad in werking in 2015. Het rapport bespreekt de sociale veiligheid van leerlingen en van onderwijspersoneel. Download hier de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Moment van herbezinning op corona noodzakelijk

Het wordt tijd om ons als samenleving af te vragen of we na anderhalf jaar crisis-aanpak rondom corona nu op een plek zijn beland waar we voor de goede redenen, toch foute dingen aan het doen zijn. De VCP roept daarom op tot een moment van herbezinning. Herbezinning of de crisis-trechter, waarin we in hoog tempo de een na de…
Lees verder