Overleg CAO-VO stukgelopen

Al sinds begin 2010 is er door de bonden (waaronder de VLS) onderhandeld met de VO-raad over een nieuwe cao. Van het begin af aan was duidelijk dat we ver uit elkaar lagen op een aantal belangrijke dossiers. Alhoewel we elkaar in de afgelopen tijd enigszins waren genaderd zijn we vandaag, 15 juni, tot de conclusie gekomen dat het overleg…
Lees verder

Traject kwaliteitsverbetering (V)SO parallel aan Passend Onderwijs

De Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP heeft parallel aan het traject Passend Onderwijs een traject ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het (V)SO. Aparte wetgeving zal ontwikkeld worden. De WEC-Raad en OCW hebben het initiatief genomen een serie informatiebijeenkomsten te organiseren. Het doel is, vooruitlopend op de wetgeving, het (V)SO veld te informeren en in beweging te krijgen. De eerste reeks informatiebijeenkomsten is…
Lees verder