Vakbondsberichten

MBO, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Wij steunen deze maatregelen omdat het de studenten helpt hun studie-achterstanden in te lopen…
Lees verder
Vakbondsberichten

Advies Onderwijsraad Nationaal Programma Onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de regering het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in het regeerakkoord. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hierbij beperkingen zijn…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuw protocol voortgezet speciaal onderwijs

Naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW is het protocol voor het VSO geactualiseerd. De belangrijkste aanpassing is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. Daarnaast is het advies dat onderwijspersoneel en leerlingen zich twee keer per week preventief testen met behulp van zelftesten. Kijk voor de actuele protocollen op de website
Lees verder
Vakbondsberichten

Opening scholen VO: juist nu is de medezeggenschap van belang

De VO-scholen moeten op 7 juni weer open en onder hoge druk moet voor de school een openingsplan worden opgesteld. ‘Ondanks de snelheid dient de medezeggenschap hier wel degelijk de plek te krijgen die het wettelijk verdient,’ aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, ‘we krijgen signalen dat dat niet overal goed gaat helaas. Juist bij zo’n belangrijk besluit is de mening van…
Lees verder