Uitgelicht

Webinar 27 september ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’

Medezeggenschapsraden staan het komende schooljaar – met het oog op het Nationaal Programma Onderwijs – voor grote uitdagingen. Daarom is een effectieve samenwerking tussen (G)MR, bestuurder en raad van toezicht essentieel. Maar hoe pak je dat aan? Sterk Medezeggenschap organiseert op maandag 27 september van tot uur het webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’. Tijdens de online bijeenkomst gaan we…
Lees verder
Vakbondsberichten

Toezicht tijdens de coronapandemie (update)

Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken waar nodig op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat mogelijk is en past bij de situatie blijft de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Onderzoek op…
Lees verder
Vakbondsberichten

Doe mee met de Appeltjes van Oranje: kansengelijkheid voor alle jongeren

Zet jij je in voor gelijke kansen voor álle jongeren? Meld jouw organisatie of sociale project dan voor 30 september aan voor de Appeltjes van Oranje 2022! Maak zo kans op € ,- en een Appeltje uit handen van Koning Willem-Alexander. Elk jaar worden Appeltjes van Oranje uitgereikt aan drie sociale projecten in Nederland en de Cariben. Initiatieven die zich…
Lees verder
Vakbondsberichten

Nieuwe website over Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Levert Onderzoekend en Ontwerpend Leren voldoende op in het basisonderwijs? Wat zijn gefundeerde manieren om dit soort onderwijs goed te implementeren? De nieuwe website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’ geeft antwoord op deze vragen. Deels vanuit wetenschappelijk onderzoek en deels gevoed vanuit de onderwijspraktijk van scholen die al ver zijn met de implementatie van Onderzoekend Leren of Wetenschap en…
Lees verder