Uitgelicht

VLS schrijft publicatie met Europese partners over COVID-19

Samen met andere Europese vakverenigingen van muziekdocenten heeft VLS meegeschreven aan een gezamenlijk publicatie over muziekonderwijs en COVID-19. Tijdens de pandemie is het muziekonderwijs flink veranderd. Hoe is en wordt hier in verschillenden landen mee omgegaan en wat kunnen we daarvan meenemen in ons onderwijs na corona? Perspectives for Music Education in Schools after the Pandemic is een bundeling van…
Lees verder
Nieuws

VO open vanaf 1 maart. Zingen nog steeds dringend afgeraden.

Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard wordt. Uitgangspunt is dat iedere leerling minimaal één dag…
Lees verder
Uitgelicht

Brief naar Tweede Kamer: Gebruik de kansen die cultuuronderwijs biedt!

Verschillende landelijke cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder de VLS, hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer aandacht nodig is voor cultuuronderwijs. De brief volgde naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs dat door de ministers Slob en Van Engelshoven op vrijdag 17 februari werd gepresenteerd. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede…
Lees verder
Uitgelicht

Eindexamens gaan door met drie extra maatregelen

Zoals in december is aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Vandaag maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.…
Lees verder