Uitgelicht

Veel afgestudeerde ODM’ers en schoolmusici niet werkzaam als muziekdocent in het PO en VO

De vakverenigingen KVLO (lichamelijke opvoeding), VLS (muziek) en VONKC (kunst & cultuur) veronderstelden een jaar geleden dat veel bevoegde collega's structureel als vakleerkracht in het PO aan de slag kunnen wanneer er vacatures in het primair onderwijs beschikbaar zouden zijn. Op verzoek van deze verenigingen is het aantal voor onze vakken bevoegde docenten in kaart gebracht. Daarmee is zichtbaar geworden…
Lees verder
Uitgelicht

VLS schrijft publicatie met Europese partners over COVID-19

Samen met andere Europese vakverenigingen van muziekdocenten heeft VLS meegeschreven aan een gezamenlijk publicatie over muziekonderwijs en COVID-19. Tijdens de pandemie is het muziekonderwijs flink veranderd. Hoe is en wordt hier in verschillenden landen mee omgegaan en wat kunnen we daarvan meenemen in ons onderwijs na corona? Perspectives for Music Education in Schools after the Pandemic is een bundeling van…
Lees verder
Uitgelicht

Zelfstandig muziekdocent? Vraag nu subsidie aan!

Door de gevolgen van corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen.…
Lees verder