Nieuws

registerleraar.nl zoekt ambassadeurs

Om zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen van leraren, wil de Onderwijscoöperatie in het schooljaar 2012/2013 onder andere leraren trainen, zodat zij als ambassadeur het verhaal over aan leraren kunnen vertellen. Hiervoor wordt deze zomer, samen met leraren, een toolkit gemaakt waarmee zij op pad kunnen. Aanmelden voor 1 juli. Interesse? Lees hier verder.
Lees verder

Reactie gezamenlijke onderwijsbonden op wetsvoorstel onderwijstijd

De Eerste Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel onderwijstijd en vakanties op 19 juni 2012 plenair te behandelen. Dit naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord van minister van Bijsterveldt. Zij houdt daarin op alle punten vast aan haar eerdere voorstel en gaat ook uitvoering in op de laatste brief van de bonden, waarbij ze haar eerdere standpunten blijft…
Lees verder

CAO-VO overleg opgeschort tot na de verkiezingen!

Op 13 juni hebben de partijen bij de cao-vo geconstateerd dat door het ontbreken van enige financiële ruimte bij de werkgevers in het VO op dit moment niets anders rest dan de resultaten van de verkiezingen van 12 september af te wachten. De afgelopen tijd hebben de cao-partijen met name besteed aan het onderzoek naar de mogelijkheid van de invoering…
Lees verder

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op 18 juni 2012

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Datum: Maandag 18 juni 2012 Tijd: – uur Plaats: Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de kunsten te Utrecht, Mariaplaats 28 AGENDA NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JUNI 2011 JAARVERSLAG 2011 VOORSTEL LIDCATEGORIEËN Agenda: Opening Vaststellen agenda en mededelingen Vaststellen notulen ALV 18 juni 2011 Toelichting…
Lees verder