Nieuws

Slotcongres D21: cultuureducatie in het basisonderwijs, 23 maart

Projectgroep D21 van Windesheim heeft twee jaar systematisch ontwerpgericht onderzoek verricht met het idee te komen tot nieuwe inspiratie voor leerkrachten, schoolhoofden en opleiders in de eeuw van de creativiteit. De opbrengsten van het onderzoek worden gepresenteerd tijden dit slotcongres. Slotcongres D21: cultuureducatie in het basisonderwijs
Lees verder
Nieuws

Symposium Muziekeducatie doen we samen, 30 maart

Hoe kunnen kunstvakopleidingen, pabo’s, basisscholen, educatieaanbieders en beleidsmakers het muziekonderwijs in het primair onderwijs gezamenlijk verder verbeteren? Welke concrete stappen kunnen gezet worden en wat is daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal tijdens het landelijk symposium. Informatie en aanmelding
Lees verder
Nieuws

Ontwerpfase Platform Onderwijs 2032 van start

Om de visie uit het advies van het Platform Onderwijs2032 te vertalen naar een concreet ontwerp, is een ontwerpteam samengesteld. Onder voorzitterschap van Geri Bonhof wordt het curriculumbouwwerk uitgewerkt. Met het advies als basis is het doel om uiteindelijk te komen tot een helder kerncurriculum over wat alle leerlingen moeten leren, met daarin een balans tussen de hoofddoelen en ruimte…
Lees verder