Nieuws

Vacatures: nieuwe werknemersleden van de Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs

Wegens de instelling per 1 januari 2017 van de nieuwe Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs) zoeken de personeelsvakorganisaties, waaronder de FvOv, vier werknemersleden. Het is belangrijk dat de nieuwe Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. Ook is van belang dat in de Commissie…
Lees verder
Nieuws

Online dialoog 26 september en dialoog op scholen 4-5-6 oktober

Afgelopen januari is een advies aan staatssecretaris Dekker uitgebracht over het onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijscurriculum eruit moet zien. Daarvoor organiseert de Onderwijscoöperatie de Verdiepingsfase en horen we daarin graag van jou! Online discussieavond Voor de zomer stond de reactie van leraren het advies van de commissie…
Lees verder
Nieuws

VCP: Werkende middengroepen betalen nog altijd de rekening

Het kabinet heeft in de Miljoenennota weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het essentieel dat het herstel zich vertaalt naar meer volwaardig werk en meer besteedbaar inkomen. Het kabinet zegt…
Lees verder
Nieuws

Inspiratiedag Muziek in de Mienskip, 5 oktober

Namens de Friese Muziekbrigade nodigen Ateliers Majeur, Leeuwarden-Fryslân 2018, Cultuur Kwartier Sneek en Keunstwurk u uit om op deze dag samen te werken aan de toekomst van het muziekonderwijs op school en in de vrije tijd. De inspiratiedag biedt een afwisselend programma met gastsprekers, workshops, masterclasses en optredens. Niet alleen komen lokale, inspirerende voorbeelden voorbij, maar ook onderwerpen als co-teaching,…
Lees verder