Nieuws

VO open vanaf 1 maart. Zingen nog steeds dringend afgeraden.

Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard wordt. Uitgangspunt is dat iedere leerling minimaal één dag…
Lees verder
Nieuws

Scholen PO open. Muziekonderwijs toegestaan.

Op 8 februari gaan de basisscholen weer open. In het meest recente protocol van de PO-raad van 4 februari jl. blijft zowel zang als muziek op blaasinstrumenten toegestaan. Over het toelaten van externe vakdocenten wordt het volgende vermeld: 'Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe)…
Lees verder
Nieuws

Afname CE muziek in 2e tijdvak op de scholen zelf

De afname van het tweede tijdvak van het centrale examen muziek vwo, havo en vmbo-tl wordt dit schooljaar op de scholen zelf afgenomen, werd deze week bekend gemaakt. In eerdere jaren was het gebruikelijk dat het tweede tijdvak voor dit vak en andere 'aangewezen vakken' vanwege het lage aantal kandidaten centraal in het land werd afgenomen. Vanwege COVID-19 is dit…
Lees verder
Nieuws

Denk mee met het CvtE over de eindexamens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een digitaal schoolplein opgezet waar examendocenten, mentoren en examensecretarissen ideeën kunnen uitwisselen over de komende examenperiode. Welke vragen leven er en welke ideeën zijn er om de veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden? Neem en kijkje en ga in gesprek op - College voor Toetsen en Examens
Lees verder