Nieuws

Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan!

bericht: Voor de curriculumherziening zoeken we leraren. Ben jij die enthousiaste en nieuwsgierige leraar die gemotiveerd is om mee te denken over de herziening van het landelijk curriculum? In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen, waar nu eerst een wetenschappelijke curriculumcommissie zich over zal buigen. In januari ga je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts…
Lees verder
Nieuws

MuziekopleidersAkkoord wordt getekend op 7 oktober

7 oktober 2020: ondertekening MuziekopleidersAkkoord Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Dat betekent dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s…
Lees verder
Nieuws

Enquête: is ons muziekonderwijs wel inclusief genoeg?

De wereld verandert. Bewegingen als Black Lives Matter doen ons inzien dat ons perspectief op kunst- en muziekgeschiedenis  beperkingen kent. In hoeverre wordt ons beeld van kunst en muziek bepaald door ons eigen perspectief, onze eigen opleiding? In hoeverre is dit van invloed op het muziekonderwijs dat wij geven? Krijgt muziek en kunst uit de hele wereld genoeg aandacht in…
Lees verder
Nieuws

Praat met je collega’s over Ableton in het VO of lange leerlijnen in het PO

Ook na de zomer organiseert de VLS weer online intervisiebijeenkomsten: zowel voor PO als voor VO. Tijdens deze laagdrempelige online bijeenkomsten, ga je in gesprek met collega's uit het land over zaken die spelen met betrekking tot het muziekonderwijs op jouw school en die van de andere deelnemers. Intervisiebijeenkomst PO: leerlijnen en portfolio Hoe ontwerp je lange leerlijnen in het…
Lees verder