Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op 18 juni 2012

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Datum: Maandag 18 juni 2012 Tijd: – uur Plaats: Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de kunsten te Utrecht, Mariaplaats 28 AGENDA NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JUNI 2011 JAARVERSLAG 2011 VOORSTEL LIDCATEGORIEËN Agenda: Opening Vaststellen agenda en mededelingen Vaststellen notulen ALV 18 juni 2011 Toelichting…
Lees verder

Bijzondere ALV 18 juni 2011

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Informatie datum: zaterdag 18 juni 2011 inloop 10:30 uur, aanvang 11:00 uur ochtenddeel: over de toekomst en positie van de VLS middagdeel: lunch en ALV locatie: Hogeschool Helicon Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag. Op zaterdag is er vrij parkeren. kaart en routebeschrijving Bijlagen: uitnodiging en agenda…
Lees verder
Ledenvergadering

Jaarvergadering VLS te Utrecht

Op 23 juni 2009 heeft in Utrecht de jaarvergadering van de VLS plaatsgehad. Voorzitter () Amir Pool sprak er zijn jaarrede uit, die u hier kunt lezen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Henk Luif. Lees het In Memoriam hier. De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting 2009. De portefeuillehouders hebben verslag gedaan van hun activiteiten. Een…
Lees verder