CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo 2020-2021

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid zijn op 26 mei jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo overeengekomen. Het akkoord is in korte tijd tot stand gekomen dankzij de inzet van cao-partijen. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de lijn die de werkgevers- en werknemersorganisaties samen al langer inzetten om de arbeidsvoorwaarden voor…
Lees verder
CAO

Onderhandelaarsakkoord cao-hbo, loonsverhoging van 2,75%

Op 25 mei zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv (vertegenwoordigd door de UNIENFTO) met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. In het akkoord zijn de volgende punten opgenomen. Loonparagraaf en looptijd Het akkoord omvat een structurele loonsverhoging van 2,75 procent per 1 juli 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, in juni…
Lees verder
CAO

FvOv – Ledenraadpleging i.v.m. akkoord CAO-VO

Er is op 7 april een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe cao voor de ca. werknemers in het voortgezet onderwijs. In deze turbulente tijd waarin veel van het personeel in de scholen wordt gevraagd, is dit een positieve ontwikkeling. In de salarisparagraaf is een structurele loonsverhoging per 1 maart overeengekomen van 2,75%, een eenmalige uitkering van €…
Lees verder
CAO

Tekst cao-po nu beschikbaar

Op 10 januari 2020 hebben vakbonden en werkgevers het cao-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofdstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Ook de overige aanpassingen in de cao-tekst zijn nu afgerond en de definitieve tekst van de CAO PO 2019 -2020 is vastgesteld. Wat is er in deze…
Lees verder