CAO

Onderhandelingen CAO-VO opgeschort

In februari is het overleg over een nieuwe cao-VO gestart. De onderhandelingen zijn echter op dit moment opgeschort. De sociale partners in het onderwijs, waaronder de FvOv, willen de uitkomst van de formatie afwachten. Partijen zijn van mening dat er voor het sluiten van een cao meer structureel geld nodig is. “We zullen in de komende tijd nog een dringend…
Lees verder
CAO

Cao-onderhandelingen voor primair onderwijs gestart

In februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-PO gestart. De FvOv zet in op het dichten van de salariskloof voor alle werknemers naast een flinke salarisverhoging. Daarnaast zet de FvOv onder andere in op elementen die voor de vakleerkrachten en OOP’ers belangrijk zijn. Voor het dichten van de salariskloof is een extra investering in het PO nodig van het…
Lees verder
CAO

Cao-overleg over nieuwe cao-VO is gestart

Onlangs zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-VO gestart met het uitwisselen van de inzetten. De huidige cao kende een looptijd tot en met 31 december 2020. Vanwege het feit dat de cao niet is opgezegd, loopt deze door tot 31 december 2021. Zodra partijen een akkoord bereiken over een nieuwe cao zal deze met ingang van de overeengekomen ingangsdatum…
Lees verder
CAO

Leden stemmen in met akkoord cao-PO

Het onderhandelaarsakkoord zoals dat op 29 oktober jl. is gesloten tussen sociale partners (waaronder de FvOv) is door de verenigingen van de FvOv op basis van de uitslag van de peiling bekrachtigd. Bijna 85% van de stemmers heeft voor het akkoord gestemd. Inmiddels is duidelijk dat ook de andere cao-partijen kunnen instemmen met het akkoord. Daarmee is het akkoord een…
Lees verder