De cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs zijn woensdag 26 juni gestaakt. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad konden het niet eens worden over de hoogte van de looneis.

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv: “We liggen te ver uit elkaar. De PO-raad bood te weinig loon om echt iets te kunnen betekenen voor het grote lerarentekort en het loonverschil met het VO. De bonden hebben echt geprobeerd om een redelijke oplossing te vinden, maar als je zo ver uit elkaar ligt dan moet je op een gegeven moment besluiten te stoppen.”
De bonden en de werkgevers zijn in een onderhandelingstraject van 6 maanden druk bezig geweest met nieuwe functiebeschrijvingen en loonschalen voor het ondersteunend personeel en de schoolleiders, groepen voor wie we een stapje extra wilden doen bij deze onderhandelingen, maar ook voor hen was er te weinig.

Volgens Jilles Veenstra hebben de bonden een heel reële looneis ingebracht voor al het personeel in het onderwijs van 4% over een periode van 13 maanden plus een eenmalige uitkering, maar helaas viel daar niet over te praten. “Met het karige bod van de werkgevers dreigt het loonverschil tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs weer groter worden. Dat is in deze tijd echt onbespreekbaar. We weten dat er voor 2019 en 2020 voldoende loonruimte is, maar de werkgevers willen dat blijkbaar niet aan arbeidsvoorwaarden besteden.”

De huidige cao is al afgelopen op 1 maart 2019 en alle werknemers in het primair onderwijs hoopten op een echte verbetering. Veel scholen zijn op zoek naar nieuwe mensen omdat er vanwege het oplopende tekort te weinig personeel is. Een loonontwikkeling die nu weer stopt dreigt de tekorten en achterstand weer verder op te laten lopen.

Veenstra: “Natuurlijk is een salarisverhoging niet het enige waardoor de tekorten verholpen kunnen worden. Maar het tekort aan personeel is wel een zorg van iedereen. Goed onderwijs voor al onze kinderen is voor de hele samenleving van belang en daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij. Je kunt het dan als werkgevers niet maken om een karige cao af te sluiten in deze tijd.”

De FvOv is teleurgesteld dat nadat het Kabinet niet thuis geeft, nu ook de werkgevers niet over de brug komen om al diegenen die in het primair onderwijs werken een fatsoenlijke loonsverhoging te geven.