Op 20 februari 2018 hebben de bonden, FvOv, AOb, CNVO en FNV-overheid, geconstateerd dat het niet mogelijk is om met de werkgevers tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. De VO-Raad biedt een structurele loonsverhoging van 2,35% voor 2018 waarin de 1% incidentele verhoging van 2017 al is verwerkt.
Werkgevers zijn daarnaast niet bereid om betekenisvolle stappen te zetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. We hebben steeds ingezet op een loonsverhoging van 3,5% en een individueel afdwingbaar recht op werkdrukvermindering, onder meer door te streven naar minder lesuren voor leraren.

Ledenpeiling
In de afgelopen weken hebben we als FvOv een peiling onder de leden van de FvOv-verenigingen uitgezet. Dit leverde en een hoge respons op en een duidelijk boodschap. 90% vindt dat er in de cao stappen gezet moeten worden om de werkdruk te verminderen. Dat was en blijft onze inzet voor de cao van het vo. Het is teleurstellend dat de vertegenwoordigers van de VO-raad daar geen gehoor aan geven.

Acties
We gaan ons op korte termijn bezinnen op acties en we zullen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over verstrekken. ‘We hebben jullie steun nodig in de komende tijd om een doorbraak te forceren bij de VO-raad en in de richting van het kabinet en de Tweede Kamer’, aldus Jilles Veenstra, onderhandelaar namens de FvOv.