Sociale partners in het Primair Onderwijs hebben het overleg over een nieuwe cao op woensdag 30 maart afgebroken. Het grote struikelblok was daarbij het vervangingsvraagstuk in relatie tot de WWZ.
De PO-Raad, waarin de werkgevers zijn vertegenwoordigd, ging niet in op het bod van de bonden dat voorzag in een flinke oprekking van de mogelijkheden om binnen de nieuwe wet werknemers bij vervanging flexibel in te zetten. Tegenover deze geboden ruimte zou wat de bonden betreft een borging moeten staan die het inzetten van nul-urencontracten tot een minimum zou moeten beperken. Daartoe waren de werkgevers niet bereid. Lees meer…