Onlangs zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao-VO gestart met het uitwisselen van de inzetten. De huidige cao kende een looptijd tot en met 31 december 2020. Vanwege het feit dat de cao niet is opgezegd, loopt deze door tot 31 december 2021. Zodra partijen een akkoord bereiken over een nieuwe cao zal deze met ingang van de overeengekomen ingangsdatum de huidige cao vervangen.

Het overleg kent een tweesporentraject, er wordt op dit moment een zogenaamd flankerend traject ingericht dat de onderwerpen taakbeleid, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en moderne arbeidsverhoudingen met betrokkenheid van achterbannen nader zal verkennen. Daarnaast zal het overleg over de overige onderwerpen spoedig starten. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Lees hier de inzet van de FvOv.