Perverse financiële prikkels in het hoger beroepsonderwijs

Mr. Sandra Roelofsen laat het volgende weten:
Op het moment dat dit geschreven wordt (begin juli 2010) lijkt het er nog steeds op dat we in het Voortgezet Onderwijs een Cao-loos tijdperk tegemoet gaan. Er is geen overeenstemming over de periode van verlenging van de oude Cao en de tijd waarvoor de Cao is aangegaan is 31 juli 2010 verstreken. Wat zijn de consequenties daarvan voor werknemers in het VO? Lees daarover in dit artikel (pdf)

Zodra meer bekend is over de onderhandelingen en de afspraken die tussen werkgevers en werknemers gemaakt worden, vind je die op de site!

Heb je vragen over deze of andere zaken op rechtspositioneel gebied dan kun je je wenden tot de afdeling IRP, te bereiken per e-mail: rechtspositie@vls-cmhf.nl en voor de regeling in de zomervakantie 2010: zie Kunstzone nr.7/8 op blz. 9.