Minister Bussemaker van OCW vraagt de Raad voor Cultuur om advies over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. Op 15 januari aanstaande overlegt de minister met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deze concept-adviesaanvraag.

Agenda cultuurbeleid

De minister vraagt de raad om te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Hoe kunnen culturele instellingen inspelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering? Hoe spelen overheden in hun cultuurbeleid in op regionale spreiding, internationalisering en nieuwe cultuuruitingen? Hoe stimuleert de overheid de samenwerking van cultuur met andere domeinen? Wie beoordeelt de artistieke kwaliteit, de experts of ‘het publiek’? Op welke onderdelen kan de empirische basis van het cultuurbeleid worden versterkt? Welke mogelijkheden zijn er voor private financieringsvormen, zoals crowdfunding? Lees meer…