Eind 2019 is in de kamer een voorstel ondertekend om 28,5 miljoen euro -bestemd voor de lerarenbeurs- over te hevelen naar budget voor de intensivering van de aanpak van het lerarentekort. Omdat er al jaren sprake zou zijn van onder uitputting van de beurs (er bleef jaarlijks geld over volgens OCW) zou het geld beter gestoken kunnen worden in trajecten voor zij-instromers en het opleiden van onderwijsassistenten.

Er zou voldoende geld overblijven voor leraren die willen studeren met een lerarenbeurs.

Onlangs is bekend geworden dat ruim 2400 leraren die de lerarenbeurs hebben aangevraagd te horen hebben gekregen dat hun aanvraag niet gehonoreerd is omdat er niet voldoende budget is.

CDA, D66, GroenLinks en de SP hebben Kamervragen gesteld over de gang van zaken rond de lerarenbeurs. De minister wordt gevraagd om nog voor het einde van het zomerreces met een oplossing te komen voor de ruim 2400 leraren die nu een afwijzing ontvangen hebben.

De FvOv is van mening dat er nu veel te weinig geld over blijft voor de lerarenbeurs waardoor de aanvraag bij veel leraren geweigerd is met vervelende gevolgen.

Wij vinden dat dit de zittende leraren beperkt en de lerarenbeurs juist ook nodig is als stimulerende maatregel om leraren te behouden voor het onderwijs.

Overigens is er bij scholen ook een (ruim) scholingsbudget aanwezig en zijn er in de cao’s po en vo afspraken gemaakt over individuele professionaliseringsbudgetten. Daar kunnen leraren ook een beroep op doen. Dit zal voor masteropleidingen lang niet altijd voldoende ruimte geven in tijd en geld en daar was nu juist de lerarenbeurs een mooi middel voor.

De FvOv is blij dat over de tekorten van de lerarenbeurs nu Kamervragen gesteld zijn en we blijven dit uiteraard volgen.