Er was op 5 maart jl. een verhit debat in de Tweede Kamer over Curriculum.nu. De suggestie werd meerdere malen geopperd dat het meer over de kernvakken rekenen en taal zou moeten gaan. Voor het vak Muziek is het uiteraard essentieel dat er ingezet blijft worden op een algemeen vormend curriculum met een gelijkwaardige plek voor kunst en cultuur. De VLS heeft daarom samen met andere vakverenigingen verenigd in de FvOv een brief gestuurd aan de minister en de commissie OC&W van de Tweede Kamer. Deze brief is hier te lezen.