Op 9 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot het vervolgproces van de curriculumherziening. Minister Slob erkent in deze brief de noodzaak van de curriculumherziening en wil verder werken aan de bijstelling van de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO, en de vakvernieuwingen in de bovenbouw van het VO.

Lees hier de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer d.d. 09-07-21; zie ook de relevante bijlagen met betrekking tot de curriculumvernieuwing.