(Via de Kunstconnectie)
‘Talentontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle door centrale en lokale overheden ondersteunde culturele organisaties. Hoewel er een breed scala aan instrumenten voor talentontwikkeling voorhanden is, zie ik een aantal specifieke knelpunten’, schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer over talentontwikkeling in het cultuurbeleid. Zij wil twee ‘actielijnen’ in gang zetten lijn 1: Ontwikkelruimte en lijn 2: Landelijke en lokale culturele infrastructuur benutten.

De brief van vrijdag 28 augustus 2014 is getiteld ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’ en is hier te vinden en op de website van de Rijksoverheid.
Daar vindt u ook de bijlagen bij de brief en het onderzoek van Kwink Groep naar talentontwikkeling in de podiumkunsten en beeldende kunst.